Make your own free website on Tripod.com

มีดาวเคราะห์น้อยเพียง 900 ดวงที่อันตรายต่อโลก
จากการค้นพบล่าสุดรายงานว่า มีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ จำนวน 900 ดวงเท่านั้นในวงโคจรที่อาจจะมีอันตรายต่อโลก
นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์, มหาวิทยาลัยอะริโซนา และหอดูดาวเดอ ลา โคเต เดอ อาเซอร์ ในฝรั่งเศส อาศัยแบบจำลองทางทฤษฎี ร่วมกับข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เราพบแล้วในการประมาณ จำนวนดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ รวมทั้งวงโคจรของมัน
ดาวเคราะห์น้อยที่นำมาใช้ในการประเมินนี้เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาด 1 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่หากชนโลกก็จะทำลายโลกทั้งโลกได้ โดยที่พวกเขาคาดว่า มีดาวเคราะห์น้อยแบบนี้ประมาณ 900 ดวง (อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ 100 ดวง) ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนที่มีการประเมินโดยนักดาราศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งประมาณไว้ที่ 500-1,000 ดวง แต่ก็ยังน้อยกว่าที่เคยมีการประเมินไว้ที่ 2,000 ดวง
จากการศึกษานี้ เราสามารถทำนายได้ว่าในรอบ 100 ปีนี้จะมีดาวเคราะห์น้อยชนโลกหรือไม่ แต่ไม่อาจทำนายในหลักพันปีได้ ซึ่งในระยะเวลาน้อยที่เป็นอันตรายน้อยกว่าที่คาดการณ์กันไว้แต่แรก
กลับหน้าแรก