Make your own free website on Tripod.com

พบบริเวณที่(คาดว่า)มีน้ำบนดาวอังคาร

ลักษณะคล้ายเส้นทางไหล ของน้ำบนดาวอังคาร ที่ยังไม่แน่ว่าเกิดจากอะไร

ภาพถ่ายความละเอียดสูงที่บันทึกได้ในครั้งนี้ ได้รั่วออกมาสู่สาธารณชน จนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในตอนแรกคนทั่วไปเข้าใจว่า เราพบทางน้ำที่เป็นสายน้ำจริงๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว เราพบเพียงร่องรอยว่า มีการไหลของน้ำเท่านั้น ทำให้นาซาต้องแถลงข่าวเร็วกว่ากำหนดการเดิม

บริเวณที่พบลักษณะทางน้ำนี้รวมแล้ว 120 พื้นที่ และเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อย รวมทั้งยังแตกต่างจากแบบจำลองลักษณะของดาวอังคารที่นักวิทยาศาสตร์สร้างไว้ด้วย จากภาพแสดงถึงร่องรอยทางน้ำและมีตะกอนดิน หิน ที่ถูกน้ำพัดพามาด้วย นอกจากนั้น ร่องรอยยังดูใหม่ราวกับว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ถ่ายภาพนั้นเลย (ส่วนหนึ่งก็เพราะ เป็นพื้นที่ซึ่งมีหลุมอุกกาบาตน้อย และหาวัตถุอ้างอิงอายุได้ลำบาก) โดยที่มีความคล้ายคลึงกับ ภูมิประเทศบนโลกที่เกิดจากกระแสน้ำ และหากการค้นพบนี้เป็นจริง เราก็ต้องเปลี่ยนแบบจำลอง ของดาวอังคารกันใหม่เนื่องจากจุดที่ค้นพบลักษณะดังกล่าวนั้น เดิมเชื่อกันว่า น่าจะมีอุณหภูมิต่ำจนไม่อาจมีน้ำบนผิวดินได้ คำอธิบายหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือ มันอาจจะเกิดขึ้นจากการไหลของก๊าซที่น่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผสมอยู่กับน้ำแข็ง อย่างไรก็ตาม นาซาวางแผนต่อไปแล้วว่า ในปฏิบัติการโดยยาน มาร์ส เซอร์เวเยอร์ 2001 ออบิตเตอร์ จะมีการนำระบบบันทึกภาพด้วยอินฟราเรด ไปศึกษาบริเวณดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับน้ำต่อไป กลับหน้าแรก